Velkommen til
Bo på Billingstad
En grønn boliglunge sentralt i Asker
velkommen til Bo på billingstad
En grønn boliglunge sentralt i Asker
Bo på Billingstad består av tre bolig­konsepter. Åkergløden med mindre leiligheter i punkthus. Sollykken med rekkehus og hage. Skogfreden med større leiligheter.

Vi etablerer et helt nytt og moderne boligområde med uberørte, grønne koller og åser rundt boligene. Vestre Billingstad er stedet der skogen gir deg fred rett utenfor døren mens bussen tar deg raskt inn til byen.
Bo på billingstad
Et nytt og moderne boligområde
Bo på Billingstad består av tre bolig­konsepter. Åkergløden med mindre leiligheter i punkthus. Sollykken med rekkehus og hage. Skogfreden med større leiligheter.

Vi etablerer et helt nytt og moderne boligområde med uberørte, grønne koller og åser rundt boligene. Vestre Billingstad er stedet der skogen gir deg fred rett utenfor døren mens bussen tar deg raskt inn til byen.
Effektive leiligheter med god plassutnyttelse. Boligene har nærhet til de rolige omgivelsene, mens shoppingmulighetene kun er fem minutter unna.
Rekkehus med fokus på familielivet og den praktiske hverdagen. Området blir bilfritt med gode utearealer mellom rekkene.
I Skogfreden er det to typer leiligheter; komfort og kompakt. Her er det mulighet til å trekke seg tilbake i private inne- og utesoner.
+
+
+
Effektive leiligheter med god plassutnyttelse. Boligene har nærhet til de rolige omgivelsene, mens shoppingmulighetene kun er fem minutter unna.
Vi bygger nye rekkehus med fokus på familielivet og den praktiske hverdagen. Praktiske rekkehus i to størrelser. Området blir bilfritt med gode utearealer mellom rekkene.
I Skogfreden er det to type leiligheter; komfort og kompakt. Her er det mulighet til å trekke seg tilbake i private inne- og utesoner.
soldiagram
Sjekk hvor mye solen skinner på Bo på Billingstad med vårt soldiagram!
Alt er gjennomtenkt fra start - infrastruktur, boliger og aktivitetsområder.
På Vestre Billingstad bygges det et helt nytt boligområdet. Her etterstrebes det miljøvennlige løsninger. Avtrykket i lokalmiljøet skal være så lite som mulig og det vil fremstå som et rent, grønt og trivelig boligområde. Naturlig vegetasjon bevares og man vil utnytte lokale ressurser der det er mulig. Hovedprinsippene av parker og friområder er definert, og Neselva vil komme frem i sin fulle prakt. Området skal preges av en miks mellom det moderne urbane og uberørt natur.
Et grønt område med naturlige overganger til omkringliggende grøntområder.
Artsmangfoldet er rikt langs Neselva, Birøkterkollen og Åkerholmen, disse områdene bevares med naturlig vegetasjon. Ved inngangen til Vestre Billingstad passerer du Soltorget. Åkerholmen ligger blant rekkehusene i Sollykken. Denne kollen er bevaringsverdig og vil ligge som et uberørt naturelement mellom husene. Birøkterkollen ligger nord for rekkehusene og på toppen av denne bygges den nye barnehagen. Barna får en naturlig bakgård rett utenfor barnehagen. Kollene bevares med stedstilknyttet vegetasjon.
et grønt område
Alt er gjennomtenkt fra start - infrastruktur, boliger og aktivitetsområder.
På Vestre Billingstad bygges det et helt nytt boligområdet. Her etterstrebes det miljøvennlige løsninger. Avtrykket i lokalmiljøet skal være så lite som mulig og det vil fremstå som et rent, grønt og trivelig boligområde. Naturlig vegetasjon bevares og man vil utnytte lokale ressurser der det er mulig. Hovedprinsippene av parker og friområder er definert, og Neselva vil komme frem i sin fulle prakt. Området skal preges av en miks mellom det moderne urbane og uberørt natur.
Artsmangfoldet er rikt langs Neselva, Birøkterkollen og Åkerholmen, disse områdene bevares med naturlig vegetasjon. Ved inngangen til Vestre Billingstad passerer du Soltorget. Åkerholmen ligger blant rekkehusene i Sollykken. Denne kollen er bevaringsverdig og vil ligge som et uberørt naturelement mellom husene. Birøkterkollen ligger nord for rekkehusene og på toppen av denne bygges den nye barnehagen. Barna får en naturlig bakgård rett utenfor barnehagen. Kollene bevares med stedstilknyttet vegetasjon.
Bilder viser elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Bilder er kun ment som en illustrasjon. Vi oppfordrer alle interessenter til å lese prospektet nøye før innlevering av kjøpstilbud.
Interessert i Bo på Billingstad?
Registrer din interesse her, så holder vi deg oppdatert om prosjektet:
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Ok, ikke vis igjen.
Close
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Ok, ikke vis igjen.
Close