Velkommen til
Bo på Billingstad

Innflytting 1. kvartal 2022!
Velkommen til
Bo på Billingstad
Innflytting 1. kvartal 2022!
Vi etablerer et helt nytt og moderne boligområde på Billingstad i Asker – rett i nærheten av både skogen, fjorden og byen. Her finner du romslige selveierleiligheter med store balkonger. Prosjektet er under bygging og planlagt overtagelse i 1. kvartal 2022.


Skogfreden
Har du spørsmål om prosjektet?
Kontakt oss for mer informasjon:

Iga Okon
Eiendomsmegler
Tlf: 919 94 884
Mail: io@sem-johnsen.no

Finn Bragnes
Eiendomsmegler MNEF / Partner
Tlf: 913 15 818
Mail: finn@sem-johnsen.no
Velkommen til Skogfreden - ditt nye familiehjem på Billingstad. Skogfreden består av fire leilighetsbygg, totalt 80 leiligheter. De to første byggene er utsolgt, og de første naboene er i ferd med å flytte inn. Nå er siste sjanse til å sikre deg et nytt hjem i dette populære boligområdet.

Leilighetene er nøye utformet og planlagt for å legge til rette for et godt liv hvor alt er nytt! Kjøkken, bad og øvrige overflater er utføres i moderne, varige valg. Leilighetene i bygg C leveres inkludert hvitevarer.

En grønn boliglunge i Asker
For Skogfreden er parkeringen i kjelleren lett tilgjengelig via heisadkomst til hver etasje. Gjesteparkeringen er plassert adskilt fra boligene. Byggene er flott utformet med varige materialer og vil være naturpreget med trefasader. Områdene mellom byggene vil beplantes.
Alt er gjennomtenkt fra start - infrastruktur, boliger og aktivitetsområder.
På Vestre Billingstad bygges det et helt nytt boligområdet. Her etterstrebes det miljøvennlige løsninger. Avtrykket i lokalmiljøet skal være så lite som mulig og det vil fremstå som et rent, grønt og trivelig boligområde. Naturlig vegetasjon bevares og man vil utnytte lokale ressurser der det er mulig. Hovedprinsippene av parker og friområder er definert, og Neselva vil komme frem i sin fulle prakt. Området skal preges av en miks mellom det moderne urbane og uberørt natur.
Et grønt område med naturlige overganger til omkringliggende grøntområder.
Artsmangfoldet er rikt langs Neselva, Birøkterkollen og Åkerholmen, disse områdene bevares med naturlig vegetasjon. Ved inngangen til Vestre Billingstad passerer du Soltorget. Åkerholmen ligger blant rekkehusene i Sollykken. Denne kollen er bevaringsverdig og vil ligge som et uberørt naturelement mellom husene. Birøkterkollen ligger nord for rekkehusene og på toppen av denne bygges den nye barnehagen. Barna får en naturlig bakgård rett utenfor barnehagen. Kollene bevares med stedstilknyttet vegetasjon.
Bilder viser elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Bilder er kun ment som en illustrasjon. Vi oppfordrer alle interessenter til å lese prospektet nøye før innlevering av kjøpstilbud.
Prosjektstatus og Covid-19

Den pågående covid-19-situasjonen er under utvikling, og på nåværende tidspunkt er det vanskelig å se det totale omfanget av denne. Som interessent eller kunde i Bo på Billingstad skal du likevel være trygg på at boligprosjektet blir gjennomført. Bak utbyggingen står solide eiere og solide entreprenører. Det kan oppstå forsinkelser i leveranser og utførelse som følge av covid-19, men prosjektet vil bli fullført. Skulle du ha noen spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med oss.


Prosjektstatus og Covid-19

Den pågående covid-19-situasjonen er under utvikling, og på nåværende tidspunkt er det vanskelig å se det totale omfanget av denne. Som interessent eller kunde i Bo på Billingstad skal du likevel være trygg på at boligprosjektet blir gjennomført. Bak utbyggingen står solide eiere og solide entreprenører. Det kan oppstå forsinkelser i leveranser og utførelse som følge av covid-19, men prosjektet vil bli fullført. Skulle du ha noen spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med oss.


Sjekk hvor mye solen skinner på Bo på Bilingstad med vårt soldiagram!

Sjekk hvor mye solen skinner på Bo på Billingstad med vårt soldiagram!
Interessert i Bo på Billingstad?
Registrer din interesse her, så kontakter vi deg med mer informasjon om prosjektet.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Ok, ikke vis igjen.
Close
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Ok, ikke vis igjen.
Close